FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गापा लोगो स्विकृत सम्बन्धमा ७९-८० 05/11/2023 - 17:30 PDF icon logo ko swikrit sambandhi suchana.pdf
सामाजिक विकास गुरुयोजना ७६/७७ 05/04/2023 - 11:51 PDF icon samajik wikas guruyojna.pdf
सार्वजनिक खरिद नियामावली २०७७ ७७/७८ 05/02/2023 - 16:13
स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७७ ७७/७८ 05/02/2023 - 14:56 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई नीति २०७७.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७६ ७६/७७ 05/02/2023 - 14:37 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई एन २०७६.pdf
स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना (आ.व २०७७/७८-२०८१/८२ ) ७७/७८ 05/02/2023 - 14:29 PDF icon Tatopani RM_Final_LAPA_17 June 2021.pdf
आपत्कालिन विपद् व्यवस्थापन कोष (संचालन ) कार्यविधि ,२०७८ ७७/७८ 05/02/2023 - 14:19 PDF icon EMF Guideline_Tatopani RM_10 August 2021.pdf
तातोपानी गाउँपालिका आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र कार्यसंचालन विधि २०७८ ७७/७८ 05/02/2023 - 14:15 PDF icon Tatopani Gaupalika_Jumla_SOP of LEOC.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 12:55 PDF icon १०. सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको विधेयक, २०७८ ७९-८० 03/20/2023 - 12:45 PDF icon ७.pdf

Pages