FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तातोपानी गाउँ पालिकाको विनियोजन एन २०७४ ७५/७६ 09/24/2018 - 07:16 PDF icon biniyojan 2074.pdf
तातोपनी गाउँपालिका स्तरीय गुनासो सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 19:04 PDF icon तातोपनी गाउँपालिका स्तरीय गुनासो सम्बोधन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा ऐन-२०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 19:03 PDF icon २०. गाउँ शिक्षा ऐन २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 19:00
तातोपानी गाउँ पालिका शिक्षा नियमाली -२०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:59 PDF icon १८. शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
तातोपानी गाउँ कार्यापालिमा करार जन शक्ति , २०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:56 PDF icon १७. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:50 PDF icon upbhokta samiti gathan parichalan tattha byawasthapan.pdf
तातोपानी गाउँ पालिका बाट प्रशाकीय कार्यविधि -२०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:47 PDF icon १४. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
तातोपानी गाउँ पालिका बाट गरिने बजार अनुगमन -२०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:44 PDF icon १३ . स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना correction.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 09/19/2018 - 18:40 PDF icon १२. स्थानीय राजपत्रको २०७४.pdf

Pages