FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तातोपानी गाउँपालिकाको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 12:55 PDF icon १०. सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गना बनेको विधेयक, २०७८ ७९-८० 03/20/2023 - 12:45 PDF icon ७.pdf
खानेपानी गुणस्तर तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 12:07 PDF icon राजपत्र.pdf
तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 12:04 PDF icon ८. तातोपानी धारा व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
खानेपानी सरसफाई स्वच्छता निर्देशिका ,२०७९ ७९-८० 03/20/2023 - 12:01 PDF icon ४. खानेपानी सरसफाइ तथा स्वाच्छता निर्देशिका.pdf
प्रमाणित कानुन सम्बन्धमा ७९-८० 02/24/2023 - 18:12
विपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजन ,२०७९ ७९-८० 02/07/2023 - 11:13 PDF icon DPRP-Tatopani RM Jumla (1).pdf
तातोपानी गाउँपालिका कृषि बिकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 12/16/2022 - 11:10 PDF icon तातोपानी गाउँपालिका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६.pdf
तातोपानी गापाको बिनियोजन एन २०७६ ७६/७७ 12/11/2019 - 18:13 PDF icon bini pdf.pdf
तातोपानी गाउँपालिकाको आर्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 12/10/2019 - 09:24 PDF icon arthik ein.pdf

Pages