FAQs Complain Problems

८०/८१

गाउँसभाको १५ औं अधिवेशनको दोश्रो वैठक विविध नीतिगत निर्णय गर्दै सम्पन्न |

दस्तावेज: 

वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरिएको बारे |

तातोपानी गाउँपालिकाको गाउँसभाको १५ औं अधिबेशनको दोश्रो बैठकमा उपस्थित सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: 

निजी फर्म र उद्योग नविकरण गर्ने सम्बन्धि सर्वाजनिक सूचना !!!!

दस्तावेज: