FAQs Complain Problems

७९-८०

रोजगार सहायक पदको संक्षिप्त सुची(Short List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।।

मेल मिलाप कर्ताको रूपमा सुचिकृत हुने सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक को सेवा करार पद्पुर्ती सम्बन्धी सूचना !!!

तातोपानी गाउँपालिकाको आ.व २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम (प्रमाणित कपि )

दस्तावेज: