FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
19% (14 votes)
राम्रो
23% (17 votes)
ठिकै राम्रो
12% (9 votes)
सुधारात्मक पक्ष
45% (33 votes)
Total votes: 73