FAQs Complain Problems

तपाइलाई गाउँपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको काम कार्वाही कस्तो लाग्छ ?

धेरै राम्रो
20% (18 votes)
राम्रो
25% (22 votes)
ठिकै राम्रो
15% (13 votes)
सुधारात्मक पक्ष
40% (36 votes)
Total votes: 89