FAQs Complain Problems

तातोपानी गाउँपालिका, जुम्लाको गाउँसभाको १४ औं अधिवेशनमा सभाका सदस्य सचिव ज्यु द्वारा निर्णय प्रस्तुत गर्नु हुदैँ