FAQs Complain Problems

विवाह दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन सर्जमिनको हकमा सबै कागजात मिलि आएको अबस्थामा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष / सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा / गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क, पछि ५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सुचना फारम
  • दुलाह-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • दुलहीको नागरिकता नभएमा जन्मदर्ता शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
  • बाबु वा दाजुभाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा  सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  •  
  •