FAQs Complain Problems

वसाईसराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (सार्वजनीक हकमा बढीमा ३ दिन भित्र)
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बधि वडा /गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क (३५ दिन भन्दा पछि रू ५० )
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. सूचना फाराम,
  2. नागरिकताको  प्रतिलिपि,
  3. विवाह दर्ता, जन्म दर्ता ,
  4. बसाइ सरी आउनेकाे हकमा बसाइ सरी आएकाे प्रमाणकाे प्रतिलिपि,
  5. जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाकाे प्रतिलिपि