FAQs Complain Problems

वडा अध्यक्षहरुको नाम र सम्पर्क नम्बर

क्र.स . वडा अध्यक्षको नाम वडा नम्बर फोन
१. प्रेम बहादुर कठायत ९७४८५८५२५४
२. कृष्ण बहादुर बुढा   ९८५८३०७७१५
३. डिल्ली बहादुर रावल

९७४१४८९९८०

४. धिर जैसी ९७५८९०१२७६
५ . हरि बहादुर ल  डाँगी ९८४८३३५६६०
६. विशाल  खड्का ९७४८९३१५७
७. मकर रावत

९७४८०३७५१३

कृष्ण बहादुर शाही ९७४८६२५५९५

 

आर्थिक वर्ष: