FAQs Complain Problems

मृत्यु दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
साेही दिन (सार्वजनीक हकमा बढीमा ३ दिन भित्र)
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पन्जिकाधिकारी / वडा अध्यक्ष/ गाउँपालिका
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा/ गाउँ पालिका
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निःशुल्क (३५ दिन भन्दा पछि रू ५० )
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. सूचना फाराम,
  2. सूचककाे नागिरकता
  3. मृतककाे नागरिकताकाे प्रतिलिपि